[x] ปิดหน้าต่างนี้
TICE
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 36 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[anchalee]
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 31/ส.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
74 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
76 คน
สถิติเดือนนี้
598 คน
สถิติปีนี้
598 คน
สถิติทั้งหมด
48217 คน
IP ของท่านคือ 54.91.16.95
(Show/hide IP)
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีสมฤทธิ์ ไกลถิ่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ : tice.boss@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายกเชษฐ์ กิ่งชนะ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายนปตรี อินเรือง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางปิยะพร พูลเพิ่ม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายหล่ง สมฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่หลัก : รักษาการ ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายนิรันด์ ศรีทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายภาคิน พรหมราช
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายศุภชัย กินเรือน
ตำแหน่ง : ครูแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่หลัก : พนักงานราชการครูแผนกวิชาช่างยนต์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมควร ชุ่มใจ
ตำแหน่ง : ครูแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่หลัก : ครูพิเศษแผนกวิชาช่างยนต์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายไพรัช กลัดสำเนียง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ ครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมคิด ไชยวงค์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุพจน์ ตื้อคำ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ ครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายโอภาศ ยิ้มใหญ่
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ สอน
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวชญานุช ตุ้ยต๋า
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายพรพจน์ สิทธิ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุทิน ปงรังษี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวฐิติรัตน์ กันธนะ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ ครูแผนกวิชาพื้นฐาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางปูริดา ศิริสาร
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางประกาย ชุ่มใจ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาพณิชยการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางนิตยา สุขสัก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สารบรรณ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร
2 : ฝ่ายวิชาการ
3 : ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
4 : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
5 : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
6 : ครูแผนกช่างยนต์
7 : ครูแผนกก่อสร้าง
8 : ครูแผนกไฟฟ้า
9 : ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์
10 : ครูแผนกสามัญ
11 : ครูแผนกบัญชี
12 : ครูแผนกคอมพิวเตอร์
13 : ครูแผนกเทคนิคพื้นฐาน
14 : ครูแผนกช่างเชื่อม
15 : เจ้าหน้าที่ ฯลฯ
16 : งานบริหารทั่วไป
17 : งานบุคลากร
18 : งานการเงิน
19 : งานบัญชี
20 : งานพัสดุ
21 : งานอาคารสถานที่
22 : งานทะเบียน
23 : งานประชาสัมพันธ์
24 : งานวางแผนและงบประมาณ
25 : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
26 : งานความร่วมมือ
27 : งานวิจัย
28 : งานประกัน
29 : งานการค้า
30 : งานกิจกรรม
31 : งานครูที่ปรึกษา
32 : งานปกครอง
33 : งานแนะแนว
34 : งานสวัสดิการ
35 : งานโครงการพิเศษ
36 : แผนกวิชา
37 : งานหลักสูตร
38 : งานวัดผล
39 : งานวิทยบริการและห้องสมุด
40 : งานทวิภาคี
41 : งานสื่อการเรียน
42 :